Warning: Undefined array key "aa" in /var/www/html/index.php on line 30

Warning: Undefined array key "bb" in /var/www/html/index.php on line 32

Warning: Undefined array key "poc" in /var/www/html/index.php on line 38

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/html/inc/ipad.php on line 3

Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /var/www/html/inc/prv.php on line 19
Martin Bačkor - osobná stránka
 
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. bio-eko monitoring
 

Martin Bačkor

 
Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Mánesova 23, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-2302  |  VoIP
Miestnosť: 221(Ma23-NK) (.poschodie)
Email: martin.backor@upjs.sk
 

anglický jazyk

 

lichen

 
     
 
   
 
     
 
  Vitajte na mojej osobnej webovej stránke. Aktuálne pôsobím na ústave biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako profesor fyziológie rastlín a zástupca riaditeľa ústavu pre vedecko-výskumnú činnosť. V súčasnosti tiež zastávam pozíciu vedúceho katedry botaniky.

Doménou môjho vedeckého výskumu je stresová fyziológia rastlín, lichenológia a abiotický stres aplikovaný na lichenizované huby.

Vo voľnom čase sa venujem rodine a záľube, ktorou je filatélia so špecializáciou na Rakúsko-Uhorskú poľnú poštu obdobia 1914-1918. Som voleným členom "Slovenského filatelistického vedeckého spoločenstva".
 
 
     
© 2007-2018 Juraj Piovár, updated: 03.03.2018 html valid  css valid počet prístupov: 133582