Warning: Undefined array key "poc" in /var/www/html/index.php on line 38

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/html/inc/ipad.php on line 3

Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /var/www/html/inc/prv.php on line 19
Martin Bačkor - osobná stránka
 
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. bio-eko monitoring
 

Martin Bačkor

 
Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Mánesova 23, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-2302  |  VoIP
Miestnosť: 221(Ma23-NK) (.poschodie)
Email: martin.backor@upjs.sk
 

anglický jazyk

 

lichen

 
     
 
   
 
     
 
Kontaktné údaje:

  Adresa:

  prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Prírodovedecká fakulta
  ústav biologických a ekologických vied
  Mánesova 23
  040 01 Košice


  Telefón:  VoIP

  +421 55 234-2302


  Elektronický kontakt:

  martin.backor@upjs.sk
  http://backor.ic.cz
   Poloha pracoviska na mape:

pracovisko

 

 
     
© 2007-2018 Juraj Piovár, updated: 03.03.2018 html valid  css valid počet prístupov: 133584