Warning: Undefined array key "poc" in /var/www/html/index.php on line 38

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/html/inc/ipad.php on line 3

Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /var/www/html/inc/prv.php on line 19
Martin Bačkor - osobná stránka
 
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. bio-eko monitoring
 

Martin Bačkor

 
Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Mánesova 23, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-2302  |  VoIP
Miestnosť: 221(Ma23-NK) (.poschodie)
Email: martin.backor@upjs.sk
 

anglický jazyk

 

lichen

 
     
 
   
 
     
 
Osobné údaje:

narodený: 18.02.1970 v Banskej Bystrici, ženatý
manželka: RNDr. Miriam Bačkorová, rodená Tomková
dcéry: Barbora a Victoria Zoe


Akademické tituly a hodnosti:

prof. doc. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.


Profesionálna kariéra:

Mgr., všeobecná biológia, 26. máj 1994
RNDr., biológia, 11. december 1998
PhD., fyziológia rastlín, 9. apríl 1999, "Fyziologické štúdium lišajníkov a ich fotobiontov"
doc., biológia, 7. január 2004, "Environmentálno-fyziologické štúdium lišajníkov a ich fotobiontov"
prof., fyziológia rastlín, 10. júl 2012, "Fyziologické a ekologické aspekty symbiózy lišajníkov"


Ocenenia:

Sillingerova cena SBS, marec 1999
Cena Slovenského Literárneho Fondu, sekcie pre vedeckú literatúru a počítačové programy, január 2000
NATO Science Fellowship, NSERC Canada, Department of Biology, University of Western Ontario v Kanade, 2001-2003
Prijatie prezidentom Slovenskej republiky, január 2005
Cena dekana PF UPJŠ za vedeckovýskumnú činnosť, február 2005
Honorárny člen Talianskej lichenologickej spoločnosti, september 2007
Cena rektora UPJŠ za vedeckovýskumnú činnosť, september 2008
 
 
     
© 2007-2018 Juraj Piovár, updated: 03.03.2018 html valid  css valid počet prístupov: 131769