Warning: Undefined array key "poc" in /var/www/html/index.php on line 38

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/html/inc/ipad.php on line 3

Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /var/www/html/inc/prv.php on line 19
Martin Bačkor - osobná stránka
 
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. bio-eko monitoring
 

Martin Bačkor

 
Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Mánesova 23, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-2302  |  VoIP
Miestnosť: 221(Ma23-NK) (.poschodie)
Email: martin.backor@upjs.sk
 

anglický jazyk

 

lichen

 
     
 
   
 
     
 
PhD. štúdium:

Absolventi:

2013 :: RNDr. František Štork, Štúdium fenolového metabolizmu v podmienkach abiotického stresu pri vyšších rastlinách.

2012 :: RNDr. Ivana Vantová, PhD., štúdium mechanizmov tolerancie voči toxickému účinku ťažkých kovov v lišajníkoch a ich symbiontoch.

2012 :: RNDr. Juraj Piovár, PhD., Fyziologické aspekty toxicity vybraných biotických a abiotických faktorov v lišajníkoch.

2010 :: RNDr. Jana Buďová, PhD., Vplyv medi a kadmia na metabolizmus lišajníkových symbiontov.

2009 :: RNDr. Alexander Dzubaj, PhD., Vplyv ťažkých kovov na metabolizmus lišajníkov a ich symbiontov.


Interní študenti:

RNDr. Veronika Lokajová, Štúdium mechanizmov tolerancie voči toxickému účinku ťažkých kovov v lišajníkových fotobiontoch.

RNDr. Silvia Mihaličová, Štúdium mechanizmov tolerancie voči ťažkým kovom v závislosti od suplementácie kremíkom v Zea mays.

Mgr. Ivana Maslaňáková, Vplyv nadbytku dusíka na vybraný fyziologické parametre lišajníkov.
 
 
     
© 2007-2018 Juraj Piovár, updated: 03.03.2018 html valid  css valid počet prístupov: 133586