Warning: Undefined array key "poc" in /var/www/html/index.php on line 38

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /var/www/html/inc/ipad.php on line 3

Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /var/www/html/inc/prv.php on line 19
Martin Bačkor - osobná stránka
 
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. bio-eko monitoring
 

Martin Bačkor

 
Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Mánesova 23, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-2302  |  VoIP
Miestnosť: 221(Ma23-NK) (.poschodie)
Email: martin.backor@upjs.sk
 

anglický jazyk

 

lichen

 
     
 
   
 
     
 
Členstvo vo vedeckých orgánoch a projekty:

Slovenská botanická spoločnosť
Slovenská ekologická spoločnosť
Česká botanická spoločnosť
American Bryological and Lichenological Society
Societa' Lichenologica Italiana, honorárny člen


Grant APVT SK-HU-0010-08 štúdium mechanizmov tolerancie voči ťažkým kovom v lišajníkoch: chelatácia kovov sekundárnymi metabolitmi a význam fotobionta, 2009-2010, vedúci projektu

Grant APVT SK-BG-0013-08 štúdium cytotoxických účinkov farmaceuticky relevantných metabolitov lišajníkov, 2009-2010, vedúci projektu

Grant VEGA 1/4337/07 štúdium biologického účinku sekundárnych metabolitov lišajníkov, 2007-2009, vedúci projektu

Grant APVT-20-003004 štúdium toxicity a tolerancie voči ťažkým kovom v lišajníkových fotobiontoch, 2005-2007, vedúci projektu

Grant VVGS-27/2004 štúdium zmien vo fyziologických a biochemických procesoch lišajníkov vplyvom stresu spôsobeným ťažkými kovmi, 2004-2005, vedúci projektu

Grant VEGA 1/1285/04 štúdium mechanizmov tolerancie na ťažké kovy v lišajníkoch. 2004-2006, vedúci projektu

Grant VVGS/001/2003/B úloha prolínu v tolerancii lišajníkového fotobionta Trebouxia erici na meď. 2003, vedúci projektu

Grant VEGA 1/6029/99 Indukcia tolerancie na ťažké kovy u vybraných kmeňov lišajníkových fotobiontov Trebouxia sp. - resyntéza metalotolerantných populácií lišajníkov v podmienkach in vitro. 1999-2001, vedúci projektu

Grant UK/1573/97 štúdium cytológie, fyziológie a genómu metalotolerantných fotobiontov vybraných druhov lišajníkov. 1997, vedúci projektu
 
     
© 2007-2018 Juraj Piovár, updated: 03.03.2018 html valid  css valid počet prístupov: 133587